znak

 

доц.  д-р РУМЕН АСЕНОВ ФИЛИПОВ д.м.

Роден на 03.01.1957 г. в гр. София

Завършил Медицинска Академия – София през 1980г.

 

 

503_image

 

Месторабота и длъжности:

Полкови лекар – 1980-1984 г

ВВМИ- София – клиничен ординатор – 1984-1987г.

Военна болница гр. Дупница – ординатор в хирургическо отделение – 1987-1991г.

ВМА – София – Клиника по гръдна хирургия – началник отделение – 1991- 2015г.

От 2016 г.- ІДоцент към Клиника по обща хирургия в МБАЛ-ВМА-Варна.

 

Специалности:

Обща хирургия – 1987г.

Военна хирургия – 1989г.

Гръдна хирургия – 1996г.

 

Удостоверения за правоспосолност:

Торакоскопска и медиастиноскопска хирургия – 2009г.

Ехографски изследвания – 2011г.

 

Специализации в чужбина:

Германия:

СанАК – Мюнхен,

Централна Военна Болница – Кобленц

Военна болница – Улм

Болница „Вивантес” – Берлин

Австрия:

Пулмологичен център – Виена

Русия:

Уневерситетска болница Раменское – Москва

 

Научни трудове:

Дисертационен труд на тема: „Торакоскопски операции при бенигнени заболявания”. Защита през декември 2007 г.

Над 50 публикации в наши и чужди списания по въпросите на торакоскопската хирургия, гръдната травма, операциите на млечната жлеза и хранопровода.

 

Езици:

Владее отлично немски език и ползва английски и руски.

 

Член на:

Европейска асоциация на гръдните хирурзи

Българска асоциация по сърдечна, гръдна и съдова хирургия.