02


Гръдната хирургия се занимава с лечението на болести на:
• белия дроб
• плеврата
• перикарда
• средостението /медиастинума/
• диафрагмата
• тимусната жлеза
• хранопровода
• нервните структури в гръдния кош
• щитовидната жлеза
• млечните жлези

Цел на оперативната интервенция
– радикално лечение
– палиативно лечение
– диагностика

Цел на оперативната интервенция обикновено е радикалното лечение на заболяването. В много случаи обаче това е невъзможно и при тези болни може да се извършат операции подобряващи комфорта на живот – палиативни оперативни интервенции.
Друга голяма група са диагностичните операции, имащи за цел вземането на тъканна проба /биопсия/ от болния орган. Те се извършват когато с другите, по-малко травмиращи техники не е било възможно да се направи качествена биопсия.

Оперативни техники
– класическа „отворена операция“
– миниинвазивни операции – торакоскопия /ВАТС/, медиастиноскопия
Оперативните техники значително се промениха през последните 20 г. Освен с класическата „отворена” операция, т.е. с голям разрез на гръдната стена, понастоящем повечето интервенции се извършват миниинвазивно /популярно казано – безкръвно/. Става въпрос за торакоскопска /ВАТС/ и медиастиноскопска оперативни техники. Те се характеризират с висока ефективност, малка травматичност, кратък болничен престой и бързо възстановяване на болния. Диагностичните и палиативни оперативни интервенции в съвременния свят се извършват изключително с миниинвазивни техники.