Форма за контакт

д-р Румен Филипов
гр. Панагюрище,
ул. Георги Бенковски № 100 ПК 4500

Телефон за записване на час
0357 88 581, 0357 88 582; Регистратура,
Спешно отделение - 0357 88 563

rumen.assenow@gmail.com