• ~Не е задължително да плуваш срещу течението, за да стигнеш там, където искаш.~ Сантяго дел Торо
  ~Не е задължително да плуваш срещу течението, за да стигнеш там, където искаш.~ Сантяго дел Торо
 • ~Корабът е на сигурно място в пристанището, но не за това са създадени корабите.~ Джон Шед
  ~Корабът е на сигурно място в пристанището, но не за това са създадени корабите.~ Джон Шед
 • ~Където и да отиваш, отивай с цялото си сърце.~ Конфуций
  ~Където и да отиваш, отивай с цялото си сърце.~ Конфуций
 • ~Цярът на всичко е солената вода- пот, сълзи или море.~ Исак Динесен
  ~Цярът на всичко е солената вода- пот, сълзи или море.~ Исак Динесен
 • ~Не се боя от бури, уча се да управлявам кораба си.~ Есхил
  ~Не се боя от бури, уча се да управлявам кораба си.~ Есхил
 • ~Ако не го намериш в себе си, къде ще ходиш да го търсиш?~ Доген
  ~Ако не го намериш в себе си, къде ще ходиш да го търсиш?~ Доген
 • ~Ако на тази планета има магия, то тя се съдържа във водата.~ Лорън Айзли
  ~Ако на тази планета има магия, то тя се съдържа във водата.~ Лорън Айзли
 • ~Гледай всичко, сякаш го виждаш за пръв или за последен път.~ Бети Смит
  ~Гледай всичко, сякаш го виждаш за пръв или за последен път.~ Бети Смит
 • ~Нищо не е по-ценно от този ден.~ Гьоте
  ~Нищо не е по-ценно от този ден.~ Гьоте
 • ~Във всеки хаос има един космос, във всеки безпорядък- скрит ред.~ Карл Юнг
  ~Във всеки хаос има един космос, във всеки безпорядък- скрит ред.~ Карл Юнг

975040_300[1]

С какво, как и при какви случаи мога да съм полезна?
Професионалните ми интереси са в сферата на психологическо консултиране и подкрепа при кризи, рискове, девиации в поведението; когнитивно-поведенческа терапия при личностни разстройства, депресии, тревожни разстройства, зависимости, психогенни хранителни разстройства; психологическа подкрепа и ресоциализация на деца в риск; консултиране на деца и юноши с емоционални проблеми

Може да съм полезна при случаи свързани с влошено здравословно състояние, междуличностни отношения, труден избор, трудна жизнена ситуация и др. За човек е от значение да е в хармония със самия себе си и със света. Ако изпитвате дискомфорт в някакво отношение, аз бих могла да помогна да се намери причината и пътя за решаване на проблема, заедно да потърсим ресурси и начини за справяне с цел по-добър и щастлив живот. Ако сте в трудна жизнена ситуация, загубили сте спокойствието си, ако живеете със съмнения и страхове, можете да ме потърсите за консултация, която може да е еднократна, от няколко срещи-разговори или да е продължителна, като това е строго индивидуално и в зависимост от всеки отделен случай. Зависи също така от поставените цели и личните ресурси за справяне.


 

^F27C2A868F1AFD4B23AAC54CE006E845E00191CB6D74D37221^pimgpsh_fullsize_distr

Как протича консултацията
При първа среща обсъждаме това, което ви вълнува и безпокои. Използвам различни средства, за да може по-добре да разберете себе си и психологическите механизми, които определят вашето поведение или предизвикват вашите затруднения.

Акцент в работата са емоционалните отношения към различните събития, изследване на вашите желания и потребности, в това число неосъзнатите, но свързани и определящи проблема или затруднението.

 

 


 

6405345[1]Колко срещи са нужни
Това е индивидуално и зависи най-вече от проблема. Ако проблемът е конкретен: вземане на важно решение, подготовка за значимо събитие / раздяла, развод, пътуване, делова среща, среща от интимен характер и т.н./ и целта е сваляне на напрежение и повишаване на увереността, намаляване на тревогата, то би била достатъчна една или няколко срещи.

Ако проблемът не е изяснен и твърде общ, свързан с неудовлетвореност или жизнен план, работа, семейство, съпружески или партньорски отношения, то бих предложила по-дългосрочна работа.


 

13557900_1061089203983346_2471359259554111500_n[1]

Можем ли да променим себе си и живота си
Ако трудностите, които изпитвате ви съпровождат през целия живот, то за да се справите се изисква време. Човек понякога постепенно, а понякога рязко се оказва в състояние на отчаяние и не успява да се справи с външните и вътрешни обстоятелства, причинили кризата. Понякога се изпада в състояние на безпомощност и усещане за безизходица, изпитва се душевна болка, заради силата на която се изпада в състояние на невъзможност за справяне, а понякога и чувство за желания за бягство от живота.

В много от случаите става дума за дълбоки психологически механизми, които се проявяват и пречат за нормалното психическо и физическо съществуване, също за личностни особености, които са започнали сформирането си още в най-ранно детство, но оказващи влияние през целия живот. Откриването на механизмите на функциониране, помага да се види какво точно създава проблем и пречи и се работи за частична или цялоста пренагласа, промяна на светогледа, на отношението към себе си, другите и света като цяло, което води до промяна.

 


 

88[1]

Психологическо консултиране или психотерапия?
Ако при психологическото консултиране фокусът е върху конкретния проблем, търсенето на възможности за справяне и промяна на поведение, създаване на експериментални условия за това, клиентът да осъзнае своите емоционални реакции и своето отношение към различни аспекти на дадена ситуация, да види как точно съдейства за поддържането на състоянието на дискомфорт и неудовлетвореност, то психотерапията в много по-голяма степен е ориентирана към кардиналното решение на проблема.

Целта на психотерапията се явява създаване на условия за промяна на личността. Целите на психологическото консултиране е даване помощ и подкрепа за овладяване на конкретна ситуация, повишаване на адаптивните възможности.

 


 

640_f920dd4fb80da039e9e99f8166482f38[1]Как работя?
Първата среща е опознавателна. Аз се представям и отговарям на зададени въпроси, интересуващи клиента.
Внимание:
Помислете за въпросите, които ще поставите, за да се чувствате максимално емоционално комфортно и безопасно. Имайте нагласа и готовност да отговорите на въпросите, които аз ще задам. Желателно е кратко, но достатъчно разбираемо да опишете проблема, заради който се обръщате към мен и по възможност, формулирайте очакванията си. Ще задавам уточняващи въпроси, за да си изясня в детайли проблема. След това ще предложа за обсъждане възможни посоки на работа.

Ако случаят отговаря на моята компетенция, предлагам това, с което бих могла да съм полезна. Ако не, пренасочвам към друг специалист. На всеки сеанс клиентът говори за това, което в момента го вълнува и има най-голямо значение за него. За всеки човек психичните процеси са различни и съдържанието на психичните процеси носи различен заряд и сила. Много важено е да се намери отговор на въпросът отнасящ се до това колко ресурси и енергия човек използва за реализация на най-големите си потребности, както и колко за подхранване на своите тревоги, издигане на въздушни кули, справяне с „лошите“ проявления на своята личност или за нещо друго.
В работата си наблюдавам динамиката на отношенията и до колко проблемът, който съществува в реалния живот на клиента, ще се прояви и при взаимоотношение с психолога, т.е. в случая с мен. Клиент-терапевтическите отношения имат определени особености. На първо място стои въпросът за изграждане на максимална честност, дори когато изглежда, че чувствата или мислите са разрушителни за отношенията и могат да наранят. Обикновено в семейството по принцип не е прието да се изказват „опасните“ чувства и някои обиди и недоволства намират проявление чрез автоагресия. Затова психотерапевтичните отношения сами по себе си се явяват ценен опит.


 

^7575430CC3417AB0312B3D80E8A1C7083EB0416E8AB20DC393^pimgpsh_fullsize_distrПсихологическа консултация онлайн
Предлагам психологическо консултиране и подкрепа по Skype
Работя чрез Skype така, както би била директна среща, но от разстояние. Възможно е да комбинираме и да договорим например всяка 3-та или 5-та среща да е директна. Предпочитам да виждам клиента, да следя неговите жестове и мимики, да следя как реагира, затова за работата ми обезателно е нужно видео връзка. Активно използвам Skype и познавам преимуществата и недостатъците при този вид работа и се съобразявам с тях. Продължителността на разговора е 50-60 минути.


 

sea-crabПравила за провеждане на консултации
Колкото по-рано заявите желание за консултация, толкова вероятността да стане в най-удобно за вас време е най-голяма.
Консултацията продължава 60 минути. Ако закъснеете, срещата така или иначе приключва в уговореното време.
Ако по някаква причина искате да пренасрочим уговорена среща, моля, обадете ми се своевременно.