ТОРАКОСКОПИЯ /ВАТС/

Торакоскопията е миниинвазивна техника за опериране в гръдния кош. С нея могат да се извършат почти всички гръдно-хирургически интервенции – както радикални, така и палиативни и диагностични операции. Операцията се извършва под обща анестезия. За хирургическата интервенция се използва оптическа система и специални инструменти. В гръдната клетка се прониква през един до три разреза с дължина 1 см. През един от разрезите се въвежда оптиката и се оглеждат органите в гръдния кош. Останалите разрези служат за вход на инструментите. В много случаи за успешното провеждане на операцията се използват специфични консумативи. Предимствата на миниинвазивната хирургия са много малката и травматичност, добрата поносимост от тежко болни, краткия болничен престой, малкия брой усложнения, бързото възстановяване на болния. При достатъчен опит на хирурга значително се скъсява и оперативното време. Основният недостатък на тази техника е високата цена на консумативите.

 

МЕДИАСТИНОСКОПИЯ

Това е една чисто диагностична оперативна техника, с помощата на която се взема биопсия от тъканните структури разположени около трахеята. Успешната биопсия с тази техника позволява бързото диагностициране на заболяването и спестява на болния ненужни оперативни интервенции. Операцията се извършва през разрез от 2 см в основата на шията. В „зоната на интерес” се въвежда оптически апарат и с помощта на специални инструменти се изследват тъканите. При откриване на патологичния процес се взема биопсия. Цялата интервенция се провежда под обща анестезия и отнема около 15-20 мин. Операцията е подходяща дори при болни в тежко състояние. Болничния престой и възстановителния период са съвсем кратки.